„Porozumiewanie się z osobami niepełnosprawnymi”
Proponowany czas warsztatów szkoleniowych w grupach do 15 osób (min. 16 do 32 godzin)

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, dla których spotkanie z osobą niepełnosprawną jest nie tylko wyzwaniem, ale i okazją do nawiązania współpracy w różnych dziedzinach płaszczyzny społecznej (menadżerowie, urzędnicy, osoby piastujące różne funkcje w instytucjach publicznych, pozarządowych, itp.).


Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w spektrum zagadnień komunikowania się werbalnego i niewerbalnego z osobami niepełnosprawnymi. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania językowego i społecznego osób niepełnosprawnych oraz nabędą praktyczne podstawy nawiązywania pierwszego kontaktu z osobą niepełnosprawną czy odpowiadania na komunikaty zainicjowane przez osoby niepełnosprawne.

Plan szkolenia
1. Rodzaje niepełnosprawności i ich specyfika
2. Społeczne i językowe aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna (z uwzględnieniem poszczególnych typów niepełnosprawności)
4. Podstawy skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną
    a. Pierwszy kontakt
    b. Elementy savoir-vivre w porozumiewaniu się z osobą niepełnosprawną
5. Podsumowanie


 

„GŁUSI - Wstęp do teorii i praktyki porozumiewania się z osobami z uszkodzeniami słuchu”
Proponowany czas warsztatów szkoleniowych w grupach do 15 osób (min. 16 do 32 godzin)

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania językowego i społeczno-kulturowego oraz edukacyjnego osób z uszkodzeniami słuchu oraz najważniejszymi praktycznymi wskazówkami w zakresie skutecznego nawiązania pierwszego kontaktu i podstaw porozumiewania się z osobami niesłyszącymi.

Plan szkolenia
1. Kim jest osoba niesłysząca?
2. Mity społeczno-kulturowe i językowe na temat osób niesłyszących
3. Podstawy teoretyczne porozumiewania się z osobami niesłyszącymi
4. Sposoby porozumiewania się
   a. Pierwszy kontakt
   b. Mowa dźwiękowa i odczytywanie mowy z ust
   c. Fonogesty
   d. System językowo-migowy
   e. Polski język migowy  
   f. Elementy savoir-vivre w porozumiewaniu się z osobą niepełnosprawną
5. Podsumowanie

 

„Szkolenie w zakresie podstaw polskiego języka migowego”
Proponowany czas warsztatów szkoleniowych w grupach do 15 osób (min. 96 godzin)

Uczestnicy nauczą się posługiwać polskim alfabetem palcowym a przede wszystkim znakami migowymi i innymi środkami ekspresji w celu budowania wypowiedzi migowych. Podstawowym zadaniem jest wprowadzenie uczestników w zasady skutecznej komunikacji językowej z osobami głuchymi w zakresie co najmniej niezbędnego minimum językowego ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności postrzegania i interpretacji znaków i wypowiedzi migowych.
Praktyczne umiejętności będą rozwijane w formie ćwiczeń grupowych i indywidualnych.
Szkolenie może być ukierunkowane na konkretne pole działalności społecznej, np. bank, urzędy, itp.

Plan szkolenia
1. Zapoznanie słuchaczy z wybranymi teoretycznymi aspektami języka migowego
    a. Charakterystyka środowiska osób niesłyszących „migających”
    b. Odmiany systemów migowych
    c. Struktura znaku migowego i komunikatów migowych
    d. Funkcje i miejsce alfabetu palcowego
2. Praktyczna nauka wybranych elementów polskiego języka migowego
    a.Praktyczna nauka stosowania znaków migowych i innych środków ekspresji
    b.Praktyczna nauka polskiego alfabetu palcowego
    c.Praktyczna nauka budowania wypowiedzi migowych
    d.Nauka spostrzegania i interpretacji znaków migowych oraz wypowiedzi migowych
3. Podsumowanie